Eu-Fai

20.03.2020

Eu-Fai (omtrent oversatt som : bo i varmen)

er et eldgammelt tradisjonelt medisinsk thai program som har blitt videreført fra en generasjon til den neste gjennom århundrer som er ment å gjenopprette og forynge den nye mor tilbake til et sunt stadie og ha en lagtids helsenytte.

Graviditet, som vi alle vet, etterlater spor på den nybakte mors kropp, omme bryst, anstrengte legger og reggmuskulatur, overanstrengt livmor og bøære, fett akkumulering så vel som hormonel ubalanse resulterende i en kjedelig og ujevn hudfarve og de emojonelle svingnigene er på topp når det gjelder synlige forhold etter føsed blant unge mødre.

Eu-Fai heler alt dette og mye mer. Det har vært prøvd i århundrer i det thailanske hushold, de mødrene som hadde en Eu-Fai sesjon er mye sterkere enn de som er uten. Eu-Fai kombinerer urte healing elementer sammen med tradisjonell thai visdom som oppvarmede kompresser og speiell massaje for føles avslappende, forfriskende og forynge de unge mødrene.

Eu-Fai, må imidlertid bare bli utført av en utdannet tradisjonell thai massør, fordi Eu-Fai kombinerer et sett av ganske strenge regimer for å bedre kvinnes helse og det er viktig at sykepleiern virkeling vet hva hun gjør. Eu-Fai utført av en utrent sykepleier, vi bli mer som en spa sesjon som ikke kan riktig hele eller gjenvinne helsen av den nybakte moren slik det er ment å gjøre.

Vi begynner med et urtebad med mer enn 10 lokale krydder og urter, Eu-Fai`s kompressorer av bakt i salt leire i potte styrker og gjør at morens livmor og blære kommer tilbake i form. Kompressen, brukt med legemiddle etterlater plub plung eller crinum lily elter bort overflødig fostervann, vann oppsamling, akkumulert fett og til og med gjenstridig cellulitt i kroppen. De tradisjonelle blandingene av flammende thai urter anbefales på høyre side på magen sammen med varme kompressen som hjelper til med å roe ne musklene, kultur brysmelk or roe ne kroppsmusklene.

Urtedamping hjelper også ved mulige infeksjoner av sår mens spesiell massasje på bekkenmuskulaturen gjenoppretter bekken til sin opprinnelige tilstand. Eu-Fai`s reinstallerer også hormonbalansen, beroliger de mulige emosjonelle svingninger og temperamentale frysninger som ofte forekommer i mødre som ikke har hatt denne Eu-Fai restaurering. Mødre som føder naturlig er anbefalt å ha en Eu-Fai sesjon omtrent 7-10 dager etter fødselen mens mor som har hatt keisersnitt bør vente til 30-45 dager etter.

Tidsrammen overfor er også et arvestykke av Thai visdommen, fordi det gjennom de tidsfrasene som en kropp til nybakt mor massivt gjennomgår i den gjennoppbyggende overgangen og det gjør Eu-Fai mest effektiv. For å høste en maksimum nytte av Eu-Fai`s,burde ikke en nybakt mor vente særlig lenge før hun tar behandling, helsen burde være mer viktig enn tiden i dette tilfellet.

Eu-Fai er anbefalt å bruke i minst 5 kontinuerlige dager for maksimum helsenytte for nybakte mødre.

Start med helse sjekken for å verifisere helsen til den nybake mor. Eu-Fai er anbefalt for de som har høyt blodtrykk og seriøse sykdommer som diabetes og hjertesykdommer. Et daglig ritual med Eu-Fai inkluderer et urtebad, varm salt leire kompresser, avendelse av fersk plub pleung. Etter fersk urte balsam på magen anvendt varme kompresser,massaje med frisk sesam olje, bekken massasje, cellulitt børste massaje, firsk urte maske, urte damping, urte peeling av hud og avgifting.

Eu-Fai (roughly translated as 'staying in the heat')

is an ancient traditional Thai medicinal program passed on from one generation to the next for centuries as a mean to restore and rejuvenate new mothers back to their healthy stage for their long-term health benefits

Pregnancy, as we all know, leaves traces of changes on a new mother's body. Tender breast, strained leg and back muscles, overextended uterus and bladder, fat accumulation as well as hormonal imbalance resulting in dull and uneven complexion and emotional swings are among top visible after-birth conditions among new mothers

Eu-Fai heals all those, and much more. It has been proved for centuries in the Thai households that mothers who have a Eu-Fai session are much stronger than those without one. Eu-Fai combines herbal healing elements together with Thai traditional wisdom of heated compress and special massages that relax, refresh and rejuvenate the new mothers

"Beginning with a herbal bath of more than 10 local spices and herbs, Eu-Fai's compress of baked salt clay pot strengthens and gets the mother's uterus and bladder back into shape. The compress, when applied with the medicinal leaves of 'plub plung' or crinum lily, kneads away the leftover amniotic fluid, water retentions, accumulated fat and even stubborn cellulite in the body. Traditional blends of fiery Thai herbs applied right on the tummy works together with the heat compress help toning the muscles, culture breast milk and relax the body muscle

Herbal steams also helps with possible infections of the wounds while special massage at the pelvic muscles restores the pelvis back into its original shape. Eu-Fai's also reinstalls the hormonal balance, pacify the possible emotional fluctuation and temperamental shivers that often occur in mothers who did not have a 'Eu-Fai' restoration. Mother who gives birth naturally is recommended to have the Eu-Fai session within 7-10 days after the birth while mother with caesarean section should wait until 30-45 days after.

Eu-Fai is recommended to last for at least 5 continuous days for maximum health benefits of new mothers.

Starting with health checkup to verify the health of the new mother, Eu-Fai is not recommended for those with high blood pressure and serious diseases such as diabetes or heart disease.

A daily ritual of Eu-Fai includes an herbal bath, hot salt-pot compress, application of fresh and healing plub pleung leaves, fresh herbal balm at the stomach applied with heated compress, massages with fresh sesame oil, pelvic massage, cellulite-busting massage, fresh herbal mask, herbal steams, herbal exfoliation and skin detoxification.

Eu-Fai etiquettes

1.Please book at least 3 days in advance with information & details on whereabouts, times, dates you need the services

-Mother giving birth naturally can undergo the Eu-Fai session 7-10 days after the childbirth

-Mother with caesarean section can undergo the Eu-Fai session 30-45 days after the childbirth.